Hussin, C. R., & Ramli, H. (2023). Keistimewaan Blok Batik Adiguru Mahadi Deraman di Kampung Talak, Tumpat, Kelantan: The Speciality of Block Batik Adiguru Mahadi Deraman in Kampung Talak, Tumpat, Kelantan. Jurnal Peradaban Melayu, 18(1), 12–21. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol18.1.2.2023