Raja Ma’amor Shah, R. L. Z., Raja Ma’amor Shah, R. N. F. A., Tarmizi, R. A., & Ja’ffar, H. N. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah (PdPR) Secara Dalam Talian ke atas Minat, Emosi dan Mental Murid Melayu dalam Mempelajari Matematik. Jurnal Peradaban Melayu, 17(2), 30–38. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol17.2.4.2022