(1)
Hussin, C. R.; Ramli, H. Keistimewaan Blok Batik Adiguru Mahadi Deraman Di Kampung Talak, Tumpat, Kelantan: The Speciality of Block Batik Adiguru Mahadi Deraman in Kampung Talak, Tumpat, Kelantan. JPM 2023, 18, 12-21.