(1)
Raja Ma’amor Shah, R. L. Z.; Raja Ma’amor Shah, R. N. F. A.; Tarmizi, R. A.; Ja’ffar, H. N. Pengaruh Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dari Rumah (PdPR) Secara Dalam Talian Ke Atas Minat, Emosi Dan Mental Murid Melayu Dalam Mempelajari Matematik. JPM 2021, 17, 30-38.