Asal-usul Keinginan Watak Tukya dalam Novel Seorang Tua di Kaki Gunung

The Origins of Tukya's Character Desire in the Novel Seorang Tua di Kaki Gunung

Authors

  • Se Yoon Choi Jabatan Kesusateraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali Jabatan Kesusateraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Nurhamizah Hashim Jabatan Kesusateraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/peradaban.vol18.1.3.2023

Keywords:

Azizi Haji Abdullah, Keinginan, yang Lain, Teori Psikoanlisis Lacan, Seorang Tua di Kaki Gunung

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis asal-usul keinginan watak Tukya dalam “Seorang Tua di Kaki Gunung” (1982/2018) menggunakan Teori Psikoanalisis Lacan. Pada akhirnya, semua analisis kajian ini akan membuktikan dua cadangan terkenal Lacan, iaitu cadangan pertamanya ialah “Ketidaksedaran adalah wacana yang Lain.” dan cadangan keduanya pula ialah “Keinginan manusia adalah keinginan yang Lain.” Menurut Lacan, keinginan manusia berasal daripada yang Lain, dan ketidaksedaran manusia terbentuk di bawah pengaruh yang Lain. Oleh itu, kajian ini akan menyatakan tafsiran baru analisis keinginan berbeza daripada kajian lepas. Melalui analisis keinginan watak ini, cadangan pertama Lacan terbukti bahawa ketidaksedaran watak tercipta di bawah pengaruh wacana yang Lain. Selain itu, cadangan kedua Lacan telah terbukti bahawa keinginan watak yang terpilih dicipta oleh menginginkan keinginan yang Lain. Kajian ini merupakan kajian pertama dalam kesusasteraan Melayu yang menggunakan Teori Lacan. Melalui kajian ini, diharapkan agar hasil kajian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pengkaji-pengkaji yang akan datang yang berminat untuk mengkaji karya-karya sastera Melayu menggunakan Teori Lacan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Azizi Haji Abdullah. (2018). Seorang Tua di Kaki Gunung. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Chiesa, L. (2012). Subjectivity and otherness: A philosophical reading of Lacan. Translated by Lee, S. M. Nanjang Publishing House.

Fink, B. (1997). A clinical introduction to Lacanian psychoanalysis: Theory and technique. Harvard University Press.

Fink, B. (2002). A clinical introduction to Lacanian psychoanalysis: Theory and technique. Translated by Maeng, J. H. Minumsa.

Lacan, J. (1966). Écrits. Éditions du Seuil.

Lacan, J. (1973). Le Séminaire livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychoanlyse (The seminar book XI. The four fundamental concepts of psychoanalysis) (1963-1964). Éditions du Seuil.

Lacan, J. (1977). Écrits: A selection. Translated by Sheridan, A. Tavistock.

Lacan, J. (1978). The seminar of Jacques Lacan. Book 11: The four fundamental concepts of psychoanalysis. Translated by Sheridan, A. The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.

Lacan, J. (1978a). Le Séminaire livre II. Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse (The seminar book II. The ego in Freud's theory and in the technique of psychoanalysis). Éditions du Seuil.

Lacan, J. (1981). Le Séminaire livre III. Les psychoses (The seminar book III. Psychosis) (1955-1956). Éditions du Seuil.

Lacan, J. (1986). Le Séminaire livre VII. L’éthique de la psychanalyse (The seminar book VII. The ethics of psychoanalysis) (1959-1960). Éditions du Seuil.

Lacan, J. (1988). Le Séminaire livre I. Les écrits techniques de Freud (The seminar book I. The technical writings of Freud) (1953-1954). Éditions du Seuil.

Lacan, J. (1994). Le Séminaire livre IV. tome 4. La relation d’objet (The seminar book IV. volume 4. The object relationship) (1956-1957). Éditions du Seuil.

Lacan, J. (1998). Le Séminaire livre V. Les formations de l'inconscient (The seminar book V. The formations of the unconscious) (1957-1958). Éditions du Seuil.

Lacan, J. (2008). Le Séminaire livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychoanlyse (The seminar book 11: The four fundamental concepts of psychoanalysis). Translated by Maeng, J. H., & Lee, S. R. Saemulgyul Publishing House.

Lacan, J. (2013). Le Séminaire livre VI: Le désir et son interprétation (The seminar book VI: Desire and its interpretation) (1958-1959). La Martinière

Lacan, J. (2019). Écrits. Translated by Hong, J. K., Lee, J. Y., Cho, H. J., & Kim, D. J. Saemulgyul Publishing House.

Downloads

Published

2023-06-25

How to Cite

Choi , S. Y., Tengku Mohd Ali, T. I. M., & Hashim, N. (2023). Asal-usul Keinginan Watak Tukya dalam Novel Seorang Tua di Kaki Gunung: The Origins of Tukya’s Character Desire in the Novel Seorang Tua di Kaki Gunung. Jurnal Peradaban Melayu, 18(1), 23–32. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol18.1.3.2023