Pengaruh Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah (PdPR) Secara Dalam Talian ke atas Minat, Emosi dan Mental Murid Melayu dalam Mempelajari Matematik

Authors

  • Raja Lailatul Zuraida Raja Ma'amor Shah Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Raja Noor Farah Azura Raja Ma’amor Shah Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Rawdah Adawiyah Tarmizi Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Halimatul Nadiah Ja’ffar Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/peradaban.vol17.2.4.2022

Keywords:

PdPR secara dalam talian, minat, emosi, mental

Abstract

Kajian ini bertujuan mengkaji pengaruh pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah (PdPR) bagi mempelajari Matematik secara dalam talian ke atas murid Melayu sekolah menengah dari aspek minat, emosi dan mental. Kajian tinjauan menggunakan borang soal selidik melalui Google form telah dijalankan. Seramai 1005 orang murid Melayu Tingkatan Satu hingga Tingkatan Enam, dari sekolah bandar dan luar bandar, telah memberikan maklum balas mereka. Data kajian dalam bentuk peratus bagi setiap item diperoleh hasil auto generate Google form. Kajian mendapati sekurang-kurangnya 80.9% murid sangat setuju dan setuju untuk belajar secara bersemuka bagi aspek minat. Sekurang-kurangnya 49.9% murid sangat setuju dan setuju pembelajaran secara dalam talian mengganggu emosi mereka. Dari aspek mental pula, sekurang-kurangnya 60.1% murid sangat setuju dan setuju bahawa mereka suka belajar di sekolah. Oleh itu, guru perlu mempelbagaikan penggunaan aplikasi bagi mempertingkatkan minat murid, memberikan tugasan mengikut kemampuan murid dan mengurangkan mata pelajaran yang dipelajari dalam satu hari bagi mengurangkan tekanan emosi dan mental murid.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Halim Masnan. (1 Mac 2021). Pembelajaran bersemuka, PdPR perlu seiring. Berita Harian Online. Diperoleh daripada https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2021/03/791472/bhplus

Ainol Marhaton Abd Ghani. (29 April 2021). PdPR kurang efektif, pelajar tertekan. Utusan Malaysia. Diperoleh daripada https://www.utusan.com.my/ekonomi/2021/04/pdpr-kurang-efektifpelajar-tertekan/

Asrol Awang. (30 April 2021). Murid lebih mudah faham. Harian Metro. Diperoleh daripada https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2021/04/700606/murid-lebih-mudah-faham

Berita Harian. (16 Mac 2020). COVID-19: Kerajaan umum Perintah Kawalan Pergerakan mulai Rabu. Berita Harian Online. Diperolehi daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/665949/covid-19-kerajaan-umumperintah-kawalan-pergerakan-mulai-rabu

Bernama. (30 Januari 2021). Kurangkan subjek semasa PdPR, untuk kurangkan stres murid, guru. Bernama. https://www.bernama.com/bm/am/news_covid-19.php?id=1926983 Bond, T. G., & Fox, C. M. (2015). Applying The Rasch Model Fundamental Measurement in the Human Sciences. (Routledge & T. & F. Group, Eds.) (Third Edit). New York & London.

Danial Arif Abdul Muttalib. (2020). Pelaksanaan pendekatan pengajaran terbeza dalam kalangan guru Bahasa Melayu yang mengajar di sekolah rendah pedalaman kategori 3. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10(2), 29-42. http://journalarticle.ukm.my/16194/1/234-449-1SM.pdf

Davis, L. L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5(4), 194-197.

Johari Hassan, & Norsuriani Ab Aziz. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap matematik di kalangan pelajar sekolah menengah. Journal of Science & Mathematics Education. Diperolehi daripada http://eprints.utm.my/id/eprint/11972/

Kamarul Azmi, Noratikah, & Mohd Faeez. (2012). Gaya pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI2012) (pp. 221-223).https://www.researchgate.net/publication/293097722_Gaya_Pengajaran_Guru_dalam_ Pengajaran_dan_Pembelajaran_Pendidikan_Islam

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2020). Soalan lazim (FAQ) rasmi berkaitan COVID-19. COVID-19 Malaysia. Diperoleh daripada https://covid-19.moh.gov.my/faqsop/faq-covid-19-kkm

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Diperoleh daripada https://www.moe.gov.my/muat-turun/lain-lain/manual-pdp-dirumah/3727-manual-pdpdr/file

Mahani Ishak. (27 Oktober 2020). PdP dalam talian perlu diperkasa. Berita Harian Online. Diperoleh daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/10/746837/pdp-dalam-talianperlu-diperkasa

Malaysia Now. (20 Januari 2021). Beribu murid mula sekolah di rumah dengan masalah sama. Malaysia Now Online. Diperoleh daripada https://www.malaysianow.com/berita/2021/01/20/beribu-murid-mula-sekolah-dirumah-dengan-masalah-sama/

Mohammad Hafizuddin. (28 Januari 2021). PdPR: Sediakah guru, ibubapa dan murid hadapinya? Malaysia Dateline. Diperoleh daripada https://malaysiadateline.com/pdprsediakah-guru-bapa-dan-murid-hadapinya/

Mohd Nazri Abdul Rahman. (19 Jun 2021). Perbaiki pelaksanaan PdPR 2.0 atasi isu keciciran pelajar. Berita Harian Online. Diperoleh daripada https://www.bharian.com.my/kolumnis/2021/06/829593/perbaiki-pelaksanaanpdpr-20-atasi-isu-keciciran-pelajar

Mohd Suhaimi Omar, Noor Shah Saad, & Mohd Uzi Dollah. (2017). Penggunaan bahan Bantu mengajar guru matematik sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 7(1), 32-46. https://doi.org/10.37134/jsspj.vol7.no1.3.2017

Nor ‘Asyikin Mat Hayin. (3 Mei 2020). Mengurus emosi, mental ketika PKP. Harian Metro. Diperoleh daripada https://www.hmetro.com.my/sihat/2020/05/573954/mengurus-emosimental-ketika-pkp

Noradilah Md Nordin. (15 Jun 2021). Wujud persekitaran selesa bantu anak fokus ketika PdPR. Berita Harian Online. Diperoleh daripada https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2021/06/827995/wujud-persekitaran-selesabantu-anak-fokus-ketika-pdpr

Nornizam Jamal. (24 Jun 2021). Cabaran PdPR atas talian. The Patriots. Diperolehi daripada https://www.thepatriots.asia/cabaran-pdpr-atas-talian/

Nurfazliah, Jamalludin, Shaharuddin, & Megat Aman Zahiri. (2015). Pembangunan berasaskan permainan bagi meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah kreatif dalam matematik. In: 2nd International Education Postgraduate Seminar (IEPS2015). http://eprints.utm.my/id/eprint/61616/

Sistem Guru Online. (1 Februari 2018). 7 Aplikasi Terbaik untuk PdPc. Diperoleh daripada https://www.sistemguruonline.my/2018/02/7-aplikasi-terbaik-untuk-pdpc.html

Published

2021-12-30

How to Cite

Raja Ma’amor Shah, R. L. Z., Raja Ma’amor Shah, R. N. F. A., Tarmizi, R. A., & Ja’ffar, H. N. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah (PdPR) Secara Dalam Talian ke atas Minat, Emosi dan Mental Murid Melayu dalam Mempelajari Matematik. Jurnal Peradaban Melayu, 17(2), 30–38. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol17.2.4.2022