1.
Awang Z binti, Seman N binti, Jani N binti, Atan A binti, Md. Ali H binti. Implementation of Banana Circle Based on Steam Project Approach in Increasing Socioemotional Development among Preschool Pupils: Pelaksanaan Banana Circle berasaskan Pendekatan Steam Projek dalam meningkatkan Perkembangan Sosioemosi Murid Prasekolah. JPB [Internet]. 2022 Jun. 28 [cited 2024 Jun. 21];15:108-16. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JPB/article/view/7172