Abu Samah, Siti Iwana Sharizah, Razila Aw Kamaludin, and Luqman Hakim Harun. “Digital Benefits Among Early Childhood Education Lecturers (ECE) through New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) through Teaching and Learning(TnL): Pemanfaatan Digital Dalam Kalangan Pensyarah Pendidikan Awal Kanak (PAKK) Melalui Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna (KPPB) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP)”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 15 (June 28, 2022): 14–28. Accessed September 22, 2023. https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JPB/article/view/7104.