Awang, Z. binti, N. binti Seman, N. binti Jani, A. binti Atan, and H. binti Md. Ali. “Implementation of Banana Circle Based on Steam Project Approach in Increasing Socioemotional Development Among Preschool Pupils: Pelaksanaan Banana Circle Berasaskan Pendekatan Steam Projek Dalam Meningkatkan Perkembangan Sosioemosi Murid Prasekolah”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, vol. 15, June 2022, pp. 108-16, doi:10.37134/bitara.vol15.sp.11.2022.