[1]
Z. binti Awang, N. binti Seman, N. binti Jani, A. binti Atan, and H. binti Md. Ali, “Implementation of Banana Circle Based on Steam Project Approach in Increasing Socioemotional Development among Preschool Pupils: Pelaksanaan Banana Circle berasaskan Pendekatan Steam Projek dalam meningkatkan Perkembangan Sosioemosi Murid Prasekolah”, JPB, vol. 15, pp. 108–116, Jun. 2022.