[1]
N. Seman, Z. Awang, N. Jani, A. Atan, and H. Md Ali, “Implementation of Developmental Appropriate Practices (DAP) of Pupils among Early Childhood Educators in Malaysia: Implementasi Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan (ABP) Murid dalam Kalangan Pendidik Awal Kanak-Kanak di Malaysia”, JPB, vol. 15, pp. 62–75, Jun. 2022.