[1]
S. I. S. Abu Samah, R. A. Kamaludin, and L. H. Harun, “Digital benefits among Early Childhood Education Lecturers (ECE) through New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) through Teaching and Learning(TnL): Pemanfaatan digital dalam kalangan Pensyarah Pendidikan Awal Kanak (PAKK) melalui Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna (KPPB) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)”, JPB, vol. 15, pp. 14–28, Jun. 2022.