Awang, Z. binti, Seman, N. binti, Jani, N. binti, Atan, A. binti and Md. Ali, H. binti (2022) “Implementation of Banana Circle Based on Steam Project Approach in Increasing Socioemotional Development among Preschool Pupils: Pelaksanaan Banana Circle berasaskan Pendekatan Steam Projek dalam meningkatkan Perkembangan Sosioemosi Murid Prasekolah”, Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 15, pp. 108–116. doi: 10.37134/bitara.vol15.sp.11.2022.