Awang, Zahiroh binti, Norhaizian binti Seman, Normasura binti Jani, Alimah binti Atan, and Haslinda binti Md. Ali. 2022. “Implementation of Banana Circle Based on Steam Project Approach in Increasing Socioemotional Development Among Preschool Pupils: Pelaksanaan Banana Circle Berasaskan Pendekatan Steam Projek Dalam Meningkatkan Perkembangan Sosioemosi Murid Prasekolah”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 15 (June):108-16. https://doi.org/10.37134/bitara.vol15.sp.11.2022.