AWANG, Z. binti; SEMAN, N. binti; JANI, N. binti; ATAN, A. binti; MD. ALI, H. binti. Implementation of Banana Circle Based on Steam Project Approach in Increasing Socioemotional Development among Preschool Pupils: Pelaksanaan Banana Circle berasaskan Pendekatan Steam Projek dalam meningkatkan Perkembangan Sosioemosi Murid Prasekolah. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, [S. l.], v. 15, p. 108–116, 2022. DOI: 10.37134/bitara.vol15.sp.11.2022. Disponível em: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JPB/article/view/7172. Acesso em: 23 jun. 2024.