Awang, Z. binti, Seman, N. binti, Jani, N. binti, Atan, A. binti, & Md. Ali, H. binti. (2022). Implementation of Banana Circle Based on Steam Project Approach in Increasing Socioemotional Development among Preschool Pupils: Pelaksanaan Banana Circle berasaskan Pendekatan Steam Projek dalam meningkatkan Perkembangan Sosioemosi Murid Prasekolah. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 15, 108–116. https://doi.org/10.37134/bitara.vol15.sp.11.2022