(1)
Sumoi, N.; Dzainudin, M.; Mamat, N. Improving the Skills of Recognizing 2D and 3D Shapes in Early Mathematics Learning Through "The Use of Existing Materials" in Preschool Pasti Al-Husna Hulu Bernam: Meningkatkan Kemahiran Mengenal Bentuk 2D Dan 3D Dalam Pembelajaran Matematik Awal Melalui “Penggunaan Bahan Maujud” Di Prasekolah Pasti Al-Husna Hulu Bernam. JPB 2022, 15, 160-171.