(1)
Awang, Z. binti; Seman, N. binti; Jani, N. binti; Atan, A. binti; Md. Ali, H. binti. Implementation of Banana Circle Based on Steam Project Approach in Increasing Socioemotional Development Among Preschool Pupils: Pelaksanaan Banana Circle Berasaskan Pendekatan Steam Projek Dalam Meningkatkan Perkembangan Sosioemosi Murid Prasekolah. JPB 2022, 15, 108-116.