(1)
Seman, N.; Awang, Z.; Jani, N.; Atan, A.; Md Ali, H. Implementation of Developmental Appropriate Practices (DAP) of Pupils Among Early Childhood Educators in Malaysia: Implementasi Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan (ABP) Murid Dalam Kalangan Pendidik Awal Kanak-Kanak Di Malaysia. JPB 2022, 15, 62-75.