(1)
Abu Samah, S. I. S.; Kamaludin, R. A.; Harun, L. H. Digital Benefits Among Early Childhood Education Lecturers (ECE) through New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) through Teaching and Learning(TnL): Pemanfaatan Digital Dalam Kalangan Pensyarah Pendidikan Awal Kanak (PAKK) Melalui Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna (KPPB) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP). JPB 2022, 15, 14-28.