[1]
Abu Samah, S.I.S., Kamaludin, R.A. and Harun, L.H. 2022. Digital benefits among Early Childhood Education Lecturers (ECE) through New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) through Teaching and Learning(TnL): Pemanfaatan digital dalam kalangan Pensyarah Pendidikan Awal Kanak (PAKK) melalui Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna (KPPB) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP). Jurnal Pendidikan Bitara UPSI. 15, (Jun. 2022), 14–28. DOI:https://doi.org/10.37134/bitara.vol15.sp.3.2022.