1.
Mohd. Saad ‘Aisyah ‘Inani, Hamid NZ, Solahudin N. KAJIAN pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) oleh pendidik dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) di Pusat Anak Permata Negara (PAPN). JPAKK [Internet]. 2024 Mar. 18 [cited 2024 Jul. 25];13(1):1-15. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/8510