1.
Ahmad Tarmidi NAZ, Abu Bakar K. Cutting Skills and its Effects on Preschool Children’s Writing Skills: Kemahiran Menggunting dan Kesannya terhadap kemahiran menulis Kanak-kanak Prasekolah. JPAKK [Internet]. 2022 Aug. 8 [cited 2024 Apr. 24];11:13-21. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/7147