Bung, Qian Min, Romarzila Omar, and Ruslan Abdullah. “Awareness and Needs of Teachers Regarding Dialogic Reading Techniques Modules in SJK(C) Preschool: Kesedaran Dan Keperluan Guru Mengenai Modul Teknik Bacaan Dialogik Di Prasekolah SJK(C)”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 11 (August 8, 2022): 22–34. Accessed December 7, 2023. https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/7148.