Ahmad Tarmidi, Nor Az Zahraa, and Kamariah Abu Bakar. “Cutting Skills and Its Effects on Preschool Children’s Writing Skills: Kemahiran Menggunting Dan Kesannya Terhadap Kemahiran Menulis Kanak-Kanak Prasekolah”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 11 (August 8, 2022): 13–21. Accessed April 15, 2024. https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/7147.