Taisin, N. J. “Aktiviti Melukis Meningkatkan Keyakinan Diri Dalam Kalangan Kanak-Kanak: Effetiveness of Drawing Activity in Increasing Confidence Among Children”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 7, Dec. 2018, pp. 19-29, doi:10.37134/jpak.vol7.3.2018.