Wai Leng, A. P., M. Che Mustafa, and M. R. Mohd Jamil. “Designing the Integrated Thematic Preschool Stream Module”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 12, no. 1, Apr. 2023, pp. 19-34, doi:10.37134/jpak.vol12.1.3.2023.