Ahmad Tarmidi, N. A. Z., and K. Abu Bakar. “Cutting Skills and Its Effects on Preschool Children’s Writing Skills: Kemahiran Menggunting Dan Kesannya Terhadap Kemahiran Menulis Kanak-Kanak Prasekolah”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 11, Aug. 2022, pp. 13-21, doi:10.37134/jpak.vol11.sp.2.2022.