Mohamed Isa, Z., M. Che Mustafa, I. D. Shamsudin, J. Bacotang, and G. A. Gnana Piragasam. “Aktiviti Sokongan Bagi Perkembangan Bahasa Dan Komunikasi Kanak-Kanak”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, Vol. 10, no. 2, May 2021, pp. 27-34, doi:10.37134/jpak.vol10.2.3.2021.