[1]
N. J. Taisin, “Aktiviti melukis meningkatkan keyakinan diri dalam kalangan kanak-kanak: Effetiveness of drawing activity in increasing confidence among children”, JPAKK, vol. 7, pp. 19–29, Dec. 2018.