[1]
N. Abdul Rahman, S. Md Yassin, and N. A. Mohd Yusop, “PEMBELAJARAN SECARA INISIATIF KANAK-KANAK MENERUSI PENDEKATAN PROJEK: DARI TUMBUH - TUMBUHAN KE SEKAKI PAYUNG: LEARNING INITIATION OF CHILDREN THROUGH PROJECT APPROACH: FROM PLANTS TO UMBRELLA”, JPAKK, vol. 5, pp. 78–95, Dec. 2016.