[1]
‘Aisyah ‘Inani Mohd. Saad, N. Z. Hamid, and N. Solahudin, “KAJIAN pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) oleh pendidik dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) di Pusat Anak Permata Negara (PAPN)”, JPAKK, vol. 13, no. 1, pp. 1–15, Mar. 2024.