[1]
N. A. Z. Ahmad Tarmidi and K. Abu Bakar, “Cutting Skills and its Effects on Preschool Children’s Writing Skills: Kemahiran Menggunting dan Kesannya terhadap kemahiran menulis Kanak-kanak Prasekolah”, JPAKK, vol. 11, pp. 13–21, Aug. 2022.