Taisin, N. J. (2018) “Aktiviti melukis meningkatkan keyakinan diri dalam kalangan kanak-kanak: Effetiveness of drawing activity in increasing confidence among children”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 7, pp. 19–29. doi: 10.37134/jpak.vol7.3.2018.