Wai Leng, A. P., Che Mustafa, M. and Mohd Jamil, M. R. (2023) “Designing the Integrated Thematic Preschool Stream Module”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 12(1), pp. 19–34. doi: 10.37134/jpak.vol12.1.3.2023.