Jole, D. A. and Abu Bakar, K. (2022) “The Using of ‘Caps Kit’ to Recognize Number 1 to 10 Among Preschool Children: Penggunaan ‘Caps Kit’ untuk mengenal nombor 1 hingga 10 di kalangan Kanak-kanak Prasekolah”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 11, pp. 35–41. doi: 10.37134/jpak.vol11.sp.4.2022.