Ahmad Tarmidi, N. A. Z. and Abu Bakar, K. (2022) “Cutting Skills and its Effects on Preschool Children’s Writing Skills: Kemahiran Menggunting dan Kesannya terhadap kemahiran menulis Kanak-kanak Prasekolah”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 11, pp. 13–21. doi: 10.37134/jpak.vol11.sp.2.2022.