Mohamed Isa, Z., Che Mustafa, M., Shamsudin, I. D., Bacotang, J. and Gnana Piragasam, G. A. (2021) “Aktiviti sokongan bagi perkembangan bahasa dan komunikasi kanak-kanak”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 10(2), pp. 27-34. doi: 10.37134/jpak.vol10.2.3.2021.