Bung, Qian Min, Romarzila Omar, and Ruslan Abdullah. 2022. “Awareness and Needs of Teachers Regarding Dialogic Reading Techniques Modules in SJK(C) Preschool: Kesedaran Dan Keperluan Guru Mengenai Modul Teknik Bacaan Dialogik Di Prasekolah SJK(C)”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 11 (August):22-34. https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.sp.3.2022.