Ahmad Tarmidi, Nor Az Zahraa, and Kamariah Abu Bakar. 2022. “Cutting Skills and Its Effects on Preschool Children’s Writing Skills: Kemahiran Menggunting Dan Kesannya Terhadap Kemahiran Menulis Kanak-Kanak Prasekolah”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 11 (August):13-21. https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.sp.2.2022.