Taisin, N. J. (2018). Aktiviti melukis meningkatkan keyakinan diri dalam kalangan kanak-kanak: Effetiveness of drawing activity in increasing confidence among children. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 7, 19–29. https://doi.org/10.37134/jpak.vol7.3.2018