Mohd. Saad, ‘Aisyah ‘Inani, Hamid, N. Z., & Solahudin, N. (2024). KAJIAN pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) oleh pendidik dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) di Pusat Anak Permata Negara (PAPN). Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 13(1), 1–15. https://doi.org/10.37134/jpak.vol13.1.1.2024