Wai Leng, A. P., Che Mustafa, M., & Mohd Jamil, M. R. (2023). Designing the Integrated Thematic Preschool Stream Module. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 12(1), 19–34. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.1.3.2023