Jole, D. A., & Abu Bakar, K. (2022). The Using of ‘Caps Kit’ to Recognize Number 1 to 10 Among Preschool Children: Penggunaan ‘Caps Kit’ untuk mengenal nombor 1 hingga 10 di kalangan Kanak-kanak Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 11, 35–41. https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.sp.4.2022