Bung, Q. M., Omar, R., & Abdullah, R. (2022). Awareness and Needs of Teachers Regarding Dialogic Reading Techniques Modules in SJK(C) Preschool: Kesedaran dan Keperluan Guru Mengenai Modul Teknik Bacaan Dialogik di Prasekolah SJK(C). Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 11, 22–34. https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.sp.3.2022