Ahmad Tarmidi, N. A. Z., & Abu Bakar, K. (2022). Cutting Skills and its Effects on Preschool Children’s Writing Skills: Kemahiran Menggunting dan Kesannya terhadap kemahiran menulis Kanak-kanak Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 11, 13–21. https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.sp.2.2022