Mohamed Isa, Z., Che Mustafa, M., Shamsudin, I. D., Bacotang, J., & Gnana Piragasam, G. A. (2021). Aktiviti sokongan bagi perkembangan bahasa dan komunikasi kanak-kanak. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 10(2), 27-34. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.2.3.2021