(1)
Abdul Rahman, N.; Md Yassin, S.; Mohd Yusop, N. A. PEMBELAJARAN SECARA INISIATIF KANAK-KANAK MENERUSI PENDEKATAN PROJEK: DARI TUMBUH - TUMBUHAN KE SEKAKI PAYUNG: LEARNING INITIATION OF CHILDREN THROUGH PROJECT APPROACH: FROM PLANTS TO UMBRELLA. JPAKK 2016, 5, 78-95.