(1)
Bung, Q. M.; Omar, R.; Abdullah, R. Awareness and Needs of Teachers Regarding Dialogic Reading Techniques Modules in SJK(C) Preschool: Kesedaran Dan Keperluan Guru Mengenai Modul Teknik Bacaan Dialogik Di Prasekolah SJK(C). JPAKK 2022, 11, 22-34.