(1)
Ahmad Tarmidi, N. A. Z.; Abu Bakar, K. Cutting Skills and Its Effects on Preschool Children’s Writing Skills: Kemahiran Menggunting Dan Kesannya Terhadap Kemahiran Menulis Kanak-Kanak Prasekolah. JPAKK 2022, 11, 13-21.